Zařízení na měření osvětlovacích LED technologií

Zařízení na měření osvětlovacích LED technologií

Náš 16-kanálový průmyslový luxmetr Vám umožní vytvořit kontrolní zařízení např. pro kontrolu světlometů s denním svícením pomocí LED diod, kontrolu led žárovek atd. V dnešní době technologie LED dobývá svět v podobě nových typů zdrojů světla a s tím přichází nutnost měřit zdali osvětlení pomocí tohoto zdroje odpovídá zákonným a dalším požadavkům. Často je nutné měřit vlastnosti jednotlivých LED zvlášť, nebo naopak charakter osvětlování na velkém prostoru, kde je nutné měřit více bodů.

Princip použití

Princip a technologie použití luxmetru

S našim průmyslovým luxmetrem můžete měřit až 16 samostatných zdrojů světla nezávisle, a to v širokém rozsahu od 0,1 do 1000000 luxů. Luxmetr využívá rozhraní RS232 pro komunikaci s řídící jednotkou PLC. Rozhranní RS232 lze nastavovat a přizpůsobit ho tak požadavkům Vašeho systému. Luxmetr obsahuje teplotně kompenzační jednotku, která umožňuje jeho použití v celém rozsahu teplot používaných v průmyslu s přesností 5%. Vlastní měřící snímače jsou velice malé a dají se případně přizpůsobit Vašim požadavkům. V současném provedení jsou snímače ve tvaru válce, který má po celém svém těle závit. Tento tvar není nutně konečným řešením. Máme možnost vytvářet různé tvary snímacích jednotek a slučovat snímače do složitých systému. Rádi navrhneme na základě požadavků zákazníka 3D model snímacího zařízení. Tento model máme možnost vytisknout za pomoci nejmodernější technologie 3D tisku.Zařízení na měření osvětlovacích LED technologií

seznam novinek