Vývoj

vyvoj

Zabýváme se zakázkovým vývojem elektronických zařízení zejména v oboru automatizační a měřicí techniky.

Zaměřujeme se především na průmyslové měření světelných a optických veličin a algoritmy pro zpracování obrazu pomocí kamerových systémů. Mimo to vyvíjíme i zařízení pro převod mezi průmyslovými komunikačními sběrnicemi. Dlouhodobě se zaměřujeme na využití kamerových systémů v automatizaci, kde vyvíjíme vlastní algoritmy pro detekci a rozpoznávání oblastí zájmu na daných výrobcích. Pro zpracování obrazu máme vyvinuty řady algoritmů, které dokážeme implementovat i do průmyslových počítačů s ARM procesory. Protože v této oblasti nelze vytvořit univerzální algoritmus, snažíme se přistupovat ke každému projektu individuálně a vyvinout algoritmus přímo na míru daným výrobním podmínkám a potřebám zákazníka.

Díky blokové struktuře vyvinutých algoritmů jsme schopni maximálně zkrátit čas na optimalizaci algoritmů pro dané řešení. V oblasti měření optických a světelných veličin využíváme pouze prvotřídních komponent, abychom mohli zaručit co největší přesnost daného zařízení a naše zařízení jsou koncipována tak, aby byla co v největší míře použitelná. Z těchto důvodů komunikujeme se zákazníkem v oblasti návrhu vstupně/výstupních částí zařízení, tak abychom je optimalizovali výrobním podmínkám.